Aktualności

 • Pracodawca nie sfinansuje korygujących wzrok okularów ochronnych

  Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, jeśli potrzebę ich stosowania przy obsłudze monitora ekranowego stwierdzi lekarz podczas badań okulistycznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi okulary ochronne, jeśli jest to wymagane ze względu na występujące w środowisku pracy czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. Żaden przepis powszechnie
  więcej »

 • Kobiety wracają na rynek pracy

  Spośród 80 kobiet, które  ukończyły intensywne szkolenia i treningi psychologiczne, już ponad połowa wróciła na rynek pracy. – Jest to wynik, który daje nam ogromną satysfakcję. Powołując do życia nasz projekt, postawiliśmy sobie główny cel – wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego. Te 41 pań, które – najczęściej po długiej
  więcej »

 • Co latem pracodawca powinien zapewnić pracownikom?

  Gdy panują wysokie temperatury pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy – dostęp do napojów chłodzących i dobrze przygotowane pomieszczenia. Jeżeli pracownicy wykonują pracę na otwartej przestrzeni, przy temperaturze powyżej 25 st. C oraz w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 st. C, pracodawca musi zapewnić napoje chłodzące. Woda potrzebna jest nie tylko
  więcej »

Oferta

Start

Menadżer szkoleń

Najprostsze narzędzie do zarządzania szkoleniami.

Gotowe do wykorzystania moduły, zawierające aktualny stan prawny, usystematyzowane w formie prostego szkolenia.

Gotowe szkolenia można rozszerzyć o dowolną liczbę dodatkowych tematów (np. ocena ryzyka zawodowego, zarządzanie czasem pracy). Menadżer szkoleń pozwala na bieżące kontrolowanie stanu przeszkolenia kadry, informując automatycznie o terminie szkolenia konkretnych pracowników.

 • Multimedialne narzędzie dla pracodawców i pracowników
 • Minimalizacja kosztów: koszt szkolenia jest znacznie niższy niż w tradycyjnych szkoleniach
 • Kompleksowe moduły
 • Testy sprawdzające stan posiadanej wiedzy
 • Certyfikat wymagany przepisami prawa
 • Nowoczesna grafika
 • Lektor

Platforma daje możliwość szkolenia online „Kontent - szkolenie własne” oraz służy jako pomoc w szkoleniu na żywo, przy bezpośrednim kontakcie z grupą „Event - szkolenie wykład”.